Julie Fowlis (View Discography)

Cuilidh (3xCD)


Released: December 1, 2008
CD
Currently Unavailable

Tracks

1/ Hug Air A Bhonald Mhoir
2/ Mo Ghruagach Dhonn
3/ A T-Aparan Goirid 's A T-Aparan Ur: Oran Do Sheasaidh Bhalle Raghnaill
4/ Ille Dhuinn, 'S Toigh Leam Thu
5/ Puirt-a-beul Set 'S Toigh Leam Fhin Buntata 'S Im/Tha Fionnlagh Ag
6/ Set Of Jigs
7/ Mo Dhomhnallan Fhein
8/ Turas San Lochmor
9/ Oran Nan Raiders
10/ Bodaich Odhar Hoghaigearraidh
11/ Mo Bheannachd Dhan Bhaillidh Ur
12/ Aoidh, Na Dean Cadal Idir
13/ Lon-dubh / Blackbird
14/ ?ganaich ?ir A Rinn m’ Fh?gail
15/ Mo Bheannachd Dhan Bhaillidh ?r
16/ Turas San Lochmor
17/ The Thatcher/Peter Byrne's/The Soup Dragon/Mo Chuachag 's Laghach Thu
18/ Biodh An Deoch Seo 'n L?imh Mo R?in
19/ DVD: A 7 minute documentary filmed in the Outer Hebrides on North and South Uist tracing Julie’s upbringing and musical rootsIncludes unreleased live footage and interviews with Julie